Vereniging Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht

Archiefnummer: 131
Archiefnaam: BROV
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1967-1978

Het archief bevat stukken m.b.t. het Landelijk Pastoraal Overleg III

Plaatsingslijst (pdf, 173 kB) vernieuwd september 2019


Ten geleide

Vereniging Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht (1967-1978)
Op initiatief van het Dekenaal Centrum (DC) van Maastricht werd er op 28 augustus 1967 een vergadering belegd van alle oversten van religieuzen-niet-priester in het dekenaat, om te komen tot oprichting van een z.g. "functiegroep religieuzen". Deze functiegroep werd samengesteld uit één afgevaardigde uit elke in Maastricht werkende congregatie of orde. Het geheel werd begeleid door pater Cyriel De Haas OFM. In 1968 werden ook de priester-religieuzen er bij betrokken en kregen de oversten-bijeenkomsten de naam BROM (Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht).

Het eerst gekozen bestuur bestond uit: Zr. Theresia OSU, Zr. Emile (Onder de Bogen), pater Odijk SJ en broeder Carloman FIC. De Functiegroep Religieuzen werd tot nieuw leven gewekt onder de naam Religieuzen Beraad Maastricht (RBM).

Het RBM was de schakel tussen de DC en de religieuzen. Het ontving zijn werkopdracht van beide zijden. Het RBM ontving zijn mandaat van de BROM en was daaraan verantwoording verschuldigd. (zie nummer 1 van dit archief). Men heeft het 10-jarig bestaan nog gevierd maar daarna is er niets meer over BROM bekend.