Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond

Archiefnummer: 502
Archiefnaam: BARD
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1959-1967

N.B. Het gedeelte van vóór 1959 berust bij aalmoezenier J.H. Lumeij

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)


Ten geleide

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond (1959-1967)
Het Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat Roermond kunt u vinden in RUQuest.