Brouwer, A.T.

Archiefnummer: 243
Archiefnaam: BROU
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1935-1964

Plaatsingslijst (pdf, 37 kB)

A.T. Brouwer (1904-1985) z.j.

Ten geleide
Andreas Theodorus Brouwer (1904-1985)
A.Th. Brouwer werd op 1 juni 1904 geboren te Haarlem. Hij werd in 1928 tot priester gewijd en was kapelaan in Kwintsheul, Volendam, Den Haag en Amsterdam. In 1952 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Hart van Jezus in Zwijndrecht. Daarna was hij pastoor van de H. Gerardus Majella-parochie te 's-Gravenhage. Van 1963 tot 1970 was hij pastoor te Aerdenhout.
Al lang vóór het Tweede Vaticaans Concilie zocht hij naar nieuwe wegen in de zielzorg. Hij maakte vele leken vertrouwd met de Heilige Schrift die hem zeer dierbaar was en waarin hij zich bleef verdiepen. Hij werd gevraagd voor het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie.
Brouwer overleed op 14 september 1985 te Volendam.
Bron: Knipselcollectie KDC

Literatuur van en over A.Th. Brouwer kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie via Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.T. Brouwer zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Brouwer, A.T.’ vindt u het bedoelde materiaal.