Keet, J.M.E.

Archiefnummer: 902
Archiefnaam: KEET
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1941-1966

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)

Rector J. Keet, leider van het godsdienstig gesprek op de late zaterdagavond. Dia ARTIFO, Rotterdam, gebruikt in de Katholieke radio en televisie gids, 1962, 29 juli

Ten geleide
J.M.E. Keet (1916-1995)
Josephus Maria Emil Keet werd op 7 april 1916 geboren te Gouda. In 1941 werd hij tot priester van het bisdom Haarlem gewijd. Hij was kapelaan in Spierdijk, Velsen-Noord, Lisse, en Amsterdam (parochie H. Maria Magdalena). In 1957 werd hij in Amsterdam rector van Huize St. Bernardus en tevens algemeen adviseur van alle Amsterdamse katholieke sociale organisaties. Hij werd in 1964 benoemd tot pastoor in Volendam en in 1967 werd hij dit in de St. Lucasparochie in Amsterdam. In 1975 werd hij deken van Amsterdam-Nieuw-west en vanaf 1978 was hij stadsdeken van Amsterdam. In 1984 ging hij met emeritaat.
Joseph Keet was o.m. hoofdaalmoezenier van de Katholieke Actie in het bisdom Haarlem, vanaf 1955 medewerker van de godsdienstige programma's van de KRO, en voorzitter van de studentenecclesia met Huub Oosterhuis en Jan van Kilsdonk. Hij was een uitstekend spreker. Keet heeft zich ingezet voor de oecumene en de verhouding met het jodendom. Als voorzitter van de Kath. Raad voor Israël streefde hij naar erkenning van de staat Israël door het Vaticaan. [Zie het KDC-archief van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom]

Toen hij kapelaan was in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam zag hij de materiële nood waar de CPN een beter antwoord op had dan de kerk. Hij begreep toen dat een van boven opgelegde theologie niet meer van deze tijd was en dat de kerk een andere weg moest gaan. Als een van de eerste geestelijken trok hij een burgerpak aan. Bij het pausbezoek aan Nederland pleitte hij voor dialoog: "In de situatie van de Nederlandse kerk heeft het alleen zin bij een dialogische ontmoeting. [...] We zijn helemaal niet zo dissident als ze in Rome denken. We willen echt wel bij de wereldkerk horen. Er is hier geen Los van Rome-beweging. Alleen loopt het uniforme denken van vroeger ten einde. Je ziet het door de hele katholieke kerk. Over tien of vijftien jaar zullen de katholieken uit Europa en Noord-Amerika in de minderheid zijn." (Het Parool, 3 mei 1984.)
Keet overleed op 20 maart 1995 in Hageveld te Heemstede.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over J.M.E. Keet kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.M.E. Keet zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Keet, J.M.E.’ vindt u het bedoelde materiaal.