Katholieke Raad voor het Jodendom

Archiefnummer: 713
Archiefnaam: KRI
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-1990

Zie ook het KDC-archief van A.C. Ramselaar

Plaatsingslijst (pdf, 56 kB)


Ten geleide
Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen 'Kerkelijk Raad voor Israël' en 'Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom' (1945-1990).

De Katholieke Raad voor Israël (KRI)  werd in 1951 opgericht als onderdeel van de Sint Willibrord Vereniging. De huidige naam van de Raad is: KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Kardinaal Willebrands, die intensief werkte aan verbetering van de betrekkingen van het Vaticaan met Israël, was er vanaf het begin bij betrokken. A.C. Ramselaar was tot 1972 voorzitter. Van 1972 tot 1978 was dit T.C.J. de Kruif, daarna deken J.M.E. Keet. In 1988 werd deken Jaap Kwaaitaal voorzitter. In 2001 was de plebaan van de Haarlemse nieuwe St. Bavo, Hein van Ogtrop voorzitter.

De Raad heeft als doelstelling de dialoog tussen de RK. Kerk en het jodendom. De schok van de Sjoah tijdens de Tweede Wereldoorlog was de reden van oprichting. Wat was de rol van christelijk antisemitisme geweest? En wat betekende de oprichting van de staat Israël in 1948 voor deze dialoog? Zoals Jaap Kwaaitaal het in 1988 verwoordde verwachten de meeste joden geen schuldbekentenissen en onvoorwaardelijk in bescherming nemen. Ze willen weten welke steun ze kunnen verwachten. En voor de christenen is het belangrijk dat ze veel kunnen leren van de joodse geloofsbeleving. Een grote hindernis is dat het Vaticaan de staat Israël niet erkent. Een van de redenen daarvan is bezorgdheid voor de positie van de christenen in de Arabische staten. Ook zijn de met Rome geünieerde kerken in die landen daar fel op tegen. De facto erkent het Vaticaan Israël wel, er zijn permanente contacten. Het Tweede Vaticaans Concilie verwierp de opvatting dat de joden schuldig zijn aan de dood van Christus en wilde een dialoog met het jodendom.
Bronnen: KDC-Knipselcollectie en website Katholieke Raad voor het Jodendom

Literatuur van en over de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom of de Katholieke Raad voor Israël kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie via Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum. Zoek op Jodendom of Israël.
- Ook: Vertrouwde vreemden : betrekkingen tussen katholieken en joden in Nederland 1930-1990 / Ton H.M. van Schaik. Baarn, 1992.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Raad voor Israël zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Raad voor Israël’ vindt u het bedoelde materiaal. {Videoband]