Loos, J.C. van der

Archiefnummer: 737
Archiefnaam: LOOS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1918-1936

Het archief bevat correspondentie

Plaatsingslijst (pdf, 110 kB) vernieuwd februari 2016

Mgr. J.C. van der Loos (1871-1947) als kapelaan, z.j.

Ten geleide
J.C. van der Loos (1871-1947)
Jacobus Cornelius van der Loos werd geboren op 5 maart 1871 te Rijswijk. Hij studeerde aan de seminaries te Hageveld en Warmond en werd in 1896 tot priester gewijd van het bisdom Haarlem. Hij had verschillende standplaatsen als kapelaan en werd in 1912 pastoor in Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf 1920 was hij pastoor in Uitgeest.
Van der Loos schreef veel over de kerkgeschiedenis van het bisdom Haarlem in bladen als Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem (voortgezet als Haarlemse bijdragen) en De Katholiek. In 1946 verscheen zijn Vaderlandsche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sinds het Concilie van Trente.
Van der Loos overleed in1947.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over J.C. van der Loos kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum en in KDC Knipselcollectie.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C. van der Loos zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Loos, J.C. van der’ vindt u het bedoelde materiaal.