Overbeek, J.C. van

Archiefnummer: 200
Archiefnaam: OVER
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1931-1976

Her archief bevat alleen stukken en foto's in verband met de pauselijke missieactie en de pauselijke genootschappen.

Plaatsingslijst (pdf, 41 kB)

J.C. van Overbeek

Ten geleide
J.C. van Overbeek (1901-1966)
Mgr.drs. J.C. van Overbeek was directeur van het doofstommeninstituut te St. Michielsgestel, nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap tot voortplanting van het geloof, diocesaan directeur voor 's-Hertogenbosch van Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus en penningmeester van het Bossche diocesane missiecomité.
Onder het Nationaal Bureau van de pauselijke missiewerken ressorteerden:
-    Pauselijke priester missiebond
-    Pauselijk genootschap tot voortplanting van het geloof
-    Pauselijk genootschap van de H. Kindsheid
-    Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus.
Ook was hij geestelijk adviseur van de Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (1960).

Literatuur van en over J.C. van Overbeek kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C. van Overbeek zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Overbeek, J.C. van’ vindt u het bedoelde materiaal.