Poelhekke, F.J.

Archiefnummer: 236
Archiefnaam: POEL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1836-1956

Het archief bevat correspondentie, met o.m. J.K. Huysmans en Schaepman, en artikelen van Poelhekke e.a.

Plaatsingslijst (pdf, 117 kB)

[F.J.] Poelhekke als seminarist op [Hageveld]. Bijschrift: "F. Poelhekke". z.j.

Ten geleide
F.J. Poelhekke (1846-1902)
Franciscus Jacobus Poelhekke werd geboren op 22 maart 1846 te Deventer. Hij was een zoon van Johannes Poelhekke en een halfbroer van M.A.P.C. Poelhekke. Op 15 augustus 1870 werd hij tot priester gewijd. Hij werd tot kapelaan benoemd te Alkmaar, Leiden en Haarlem. Van 1888 tot 1897 was hij pastoor te Kudelstaart en vanaf 1897 pastoor te Schiedam, waar hij overleed op 7 augustus 1902. Poelhekke publiceerde gedichten, een toneelstuk, historische werken en artikelen in diverse katholieke tijdschriften.

Literatuur van en over F.J. Poelhekke kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie in Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.J. Poelhekke zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Poelhekke, F.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.