Sanders, H.J.A.

Archiefnummer: 547
Archiefnaam: SANH
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1946-1981

Plaatsingslijst (pdf, 111 kB)

H.J.A. Sanders (1917-1981)

Ten geleide
H.J.A. Sanders (1917-1981)
Harry Sanders werd geboren op 11 maart 1917 te Roermond en werd in 1941 gewijd tot priester van het bisdom. Van 1941 tot 1946 studeerde hij theologie aan de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1947 werkte hij als katechese-docent aan de Bisschoppelijke Kweekschool voor onderwijzeressen te Echt. Van 1947 tot 1968 doceerde hij theologie aan het groot-seminarie te Roermond. Van 1968 tot 1981 was hij pastoor van de H. Lambertusparochie te Oirsbeek. Ook was hij lid van de Kerkelijke rechtbank en van de Pastorale raad van het bisdom. [Zie het KDC-archief van de Diocesane Pastorale Raad Roermond] Hij publiceerde in diverse theologische tijdschriften. Als gevolg van de benoeming van J. Gijsen tot bisschop van Roermond raakte hij, die pleitte voor ‘christelijke vrijheid’ en de eigen verantwoordelijkheid van de mens, in gewetensnood en ging met ziekteverlof, “in afwachting van betere tijden”.
Naast beminnelijk en boeiend docent, progressief theoloog en zachtmoedig zielzorger was hij uit liefhebberij insektenkundige. Hij was een kenner van de vliesvleugeligen: bijen, hommels, wespen, spinnendoders. Sanders overleed op 22 december 1981 te Sittard.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over H.Sanders kunt u vinden in RUQuest. Bellen blazen: geloven is laten zien dat het anders kan, Oirsbeek : Lindelauf, 1981.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.J.A. Sanders zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Sanders, H.J.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.