Winsen, G.A.C. van

Archiefnummer: 406
Archiefnaam: WINS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1972-1978

De archivalia betreffen het Diocesaan Instituut voor Internationale Solidariteit DIVIS, Limburg en het Buro Internationale Solidariteit BIS, Limburg en de conflicten van deze instellingen met bisschop J. Gijsen over het missiewerk in het diocees Roermond.

Plaatsingslijst (pdf, 144 kB)


Ten geleide
G.A.C. van Winsen (…-…) = Gerardus Adam Christiaan van Winsen CM
Gerard van Winsen werd geboren te Rotterdam. Hij was Lazarist, lid van de Congregatie der Missie. Hij promoveerde in 1954 aan de Nijmeegse Universiteit op het proefschrift Meelevend begrijpen : een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie. Het werd uitgegeven door het Nijmeegse Lazaristen Studiehuis St. Vincentius à Paulo.

Van Winsen was lid van het Diocesaan Instituut voor Internationale Solidariteit DIVIS en van de Stichting Diocesane Missieactie, beide van het bisdom Roermond. Mgr. J. Gijsen, die in 1972 bisschop van Roermond was geworden, reorganiseerde het missiewerk van het bisdom naar eigen inzicht. Er ontstond een conflict tussen Gijsen en de raad DIVIS-Limburg. In 1975 ontsloeg hij P. Nelen CssR als dir.-secr. van DIVIS. Gerard van Winsen nam afscheid als diocesaan gedelegeerde in het bestuur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken. Twee jaar later werd hij ontheven uit zijn functie als lid van de Stichting Diocesane Missieactie bisdom Roermond.
Ook het Buro Internationale Solidariteit BIS Limburg werd op een zijspoor gezet. Een commissie van goede diensten betreffende het conflict tussen BIS en de bisschop mocht niet baten. Gijsen riep ook een zelfstandige, van de landelijke beweging afgescheiden, vastenaktie in het bisdom Roermond in het leven.

Literatuur van en over G.A.C. of G.A.Ch. of Gerard van Winsen kunt u vinden in RUQuest.