Wit, G.W.M. de

Archiefnummer: 805
Archiefnaam: WITG
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1932-2009

Plaatsingslijst (pdf, 199 kB)


Ten geleide
G.W.M. de Wit (1928-…)
Gerardus Wilhelmus Maria de Wit werd in 1928 geboren in Amsterdam-Oost. Hij ging naar het klein-seminarie Hageveld in Heemstede en het groot-seminarie Warmond en werd in 1954 te Haarlem tot priester gewijd. Hij was kapelaan aan de Sint Urbanusparochie te Nes aan de Amstel. Hier gaf hij katechismuslessen op de lagere school in Nes en op de Openbare School in de Waver, de polder aan de overkant van de Amstel. Na twee jaar werd hij overgeplaatst naar de parochie van IJmuiden-West, waar hij aalmoezenier voor de verkenners en welpen was. Aan de openbare ambachtsschool in IJmuiden-Oost begon hij zijn in totaal 25 jaar katechese (1956-1981) in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1957 volgde hij de cursus voor godsdienstleraren in het voortgezet onderwijs aan het Hoger Catechetisch Instituut in Nijmegen. In 1958 werd hij kapelaan aan de dekenale kerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar. Vervolgens werd hij in 1963 overgeplaats naar Uithoorn waar hij les ging geven aan de L.T.S. Sint Jozef en de R.K. U.L.O. Sint Thomas van Aquino. Hij ontwikkelde hierbij de (tot 1991) gebruikte lesmethode “Levenstocht”, waarover veel vragen uit Rome kwamen en waardoor hij uiteindelijk, overigens tot zijn eigen opluchting, niet langer episcopabilis (mogelijke bisschopskandidaat) was. In 1969 werd hij moderator van de Bisschoppelijke Kweekschool te Beverwijk. In 1973 werd hij, met zijn ervaring als godsdienstdocent in uiteenlopende vormen van onderwijs, bisschoppelijk gedelegeerde van het Katholiek Onderwijs. Verder raakte hij betrokken bij diverse landelijke commissies, het Hoger Catechetisch Instituut in Nijmegen en de Nationale Raad voor de Catechese. Daarnaast was hij ook deken van Zaanstreek.

Na 25 jaar wilde hij weer pastorale taken vervullen en liet hij het onderwijs achter zich. Hij werd in 1981 gevangenispastor in de Bijlmerbajes, met de torens “de Weg”en “Demersluis” als werkterrein. Hij beleefde hier naar eigen zeggen zeer goede jaren. Tevens was hij enkele jaren pastoor in de parochie in Wijk aan Zee tot hij in 1987 de hoofdaalmoezenier van het gevangenispastoraat opvolgde.
Door gezondheidsklachten moest hij in 1992 vervroegd terugtreden. Hij bleef echter actief voor projecten om in het pas bevrijde Oost-Europa en in de Derde Wereld tot een justitiepastoraat te komen, en de daartoe benodigde internationale samenwerking op te bouwen. Ook bleef hij bij de nazorg van ex-gedetineerden en de geloofsgemeenschap te Maartensdijk betrokken. In 1994 vierde hij zijn 40-jarig priesterfeest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Wit, G.W.M. de’ vindt u het bedoelde materiaal.

Literatuur van en over Gerardus Wilhelmus Maria de Wit kunt u vinden in RUQuest.