Kerkelijk en godsdienstig leven

Verzamelingen van instellingen

Bijeen, uitgave van de Stichting Gezamenlijke Missiepubliciteit
1967-1993, 73,86,5 m.
NB: De verzameling handelt over missiezaken.

Bos, J.P.M.
1967-2007, 0,12 m.
N.B. Betreft stukken over de vererering van de Vrouwe van Alle Volkeren

Informatiecentrum Vrouw en Liturgie
1973-1995, 1,5 m.
Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Kleermakerij J.G. van Aarnhem
1960-1990, 2,875 m.
Kleermakerij voor priesterkleding te Driebergen-Rijsenburg

Klein-seminarie Beekvliet, Sint Michielsgestel
1733-1969, 2,12 m.
NB: De verzameling betreft handschriften.

Libri Memoriales, Verzameling gedenkboeken, registers, kronieken e.d. van parochies
1728-1989, 2 m.

Missionair Centrum Heerlen
1961-2003, 0,87 m.
NB: De verzameling betreft berichten van plaatselijke kerken in Afrikaanse landen.

Stichting Verenigde Missionarissen
1925-1973, 1 m.
NB: De verzameling betreft kranteartikelen, handelend over de missie.