Brom, G.B. & W.J. Brom Struick

Archiefnummer: 68
Archiefnaam: BROG
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1855) 1877-1962 (1993)

Plaatsingslijst met archiefschema (pdf, 684 kB) vernieuwd januari 2017

Gerard Brom en Willemien Brom-Struick, 1905

Ten geleide
- Gerardus Bartholomeus Brom (1882-1959) en Wilhelmina Jacoba Brom-Struick (1877-1958)
Gerard Brom werd geboren in 1882 te Utrecht. Na 2 jaar medicijnen gestudeerd te hebben, ging hij in 1901 over naar de studie Nederlands en promoveerde op Vondels Bekering (1907). Hij was een der grootste stuwkrachten achter de katholieke beweging der drankbestrijding. Hij had een belangrijk aandeel in de oprichting van het maandschrift De Beiaard (1916). Tot 1926 was hij daarvan redacteur-secretaris. In 1923 werd hij hoogleraar schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde.  Gerard Brom overleed in 1959 te Nijmegen. Hij was lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen

- Willemien Brom-Struick verzamelde dansen en liederen en gaf deze uit. Zij zat vanaf 1923 in het hoofdbestuur van het Sint Melania-Werk.

Literatuur van en over Gerard Brom en Willemien Brom-Struick kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
Verder:
- Inventaris van het archief van G.B. Brom en zijn echtgenote W.J. Brom-Struick, (1855) 1877-1962 (1993) (pdf, 1,2 MB)' (KDC/Nijmegen 1990) / A.J.C. van Huijgevoort (pdf, 1,2 MB).
- Biografie van Gerard Brom via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografieën van Gerard Brom: Bibliografie Nederlands Katholicisme in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum; Bibliografie Gerard Brom : een volledig overzicht van zijn publicaties / samengest. door A.A.J. van Helvoort, en Gerard Bartel Brom, 1987. Leeszaal KDC.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.B. Brom en Willemien Struick zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Brom, Gerard of Struick, Willemien’ vindt u het bedoelde materiaal.