Cornelissen, A.J.M.

Archiefnummer: 669
Archiefnaam: CORN
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering:1923-1983

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 206 kB)

A.J.M. Cornelissen (1902-1977), bij zijn benoeming tot bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 1927

Ten geleide
A.J.M. Cornelissen (1902-1977)
Anthony J.M. Cornelissen werd geboren te Nijmegen. Hij volgde het Gymnasium aan het Canisius-college in deze stad en studeerde rechten in Utrecht. Hij promoveerde in 1931 in Nijmegen op Calvijn en Rousseau : een vergelijkende studie van beider staatsleer. Later publiceerde hij o.m. De strijd om de moderne staatsidee, dl. 1: Het Machiavellisme (1946).

Cornelissen was van 1927 tot 1941 bibliothecaris van de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Door het oprichten van een 'Archivum Catholicum', een documentatie-afdeling voor catholica en een Katholiek Stemmenarchief was hij de wegbereider voor het Katholiek Documentatiecentrum, dat ontstond in 1969. Behalve dat hij het katholiek erfgoed verdedigde, verzette hij zich al voor de Tweede Wereldoorlog tegen de groeiende antidemocratische ideeën van het Nationaal-Socialisme en de NSB en kwam op voor de vrijheid van het individu. Tijdens de oorlog dook hij onder en werkte aan zijn De strijd om de moderne staatsidee.

Van 1945 tot 1949 hield hij zich als sociaal adviseur van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond bezig met de vorming van jonge boeren en met principiële vraagstukken. Daarna was hij wetenschappelijk adviseur van de Katholieke Jeugdbeweging (KJB). Hij was een van de gangmakers van de rooms-katholieke arbeidersbeweging. In 1956 werd hij benoemd tot raadadviseur in algemene dienst bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Bron: De bibliothecarissen van de Katholieke Universiteit / Léon Stapper en KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over A.J.M. Cornelissen kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Biografie in De bibliothecarissen van de Katholieke Universiteit (Léon Stapper) Ook: KDC Leeszaal - OJ nr.118 
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.J.M. Cornelissen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Cornelissen, A.J.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.