Kessel, R. van

Archiefnummer: 742
Archiefnaam: KESS
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1942-1993

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 97 kB)

Rob van Kessel, hoogleraar moraaltheologie en praktische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht; lid van de werkgroep rond de bisschoppelijke vastenbrief 'Mens in de Arbeid'

Ten geleide
R. van Kessel (1929-1993)
Robert van Kessel werd op 19 juli 1929 geboren te Batavia. Hij studeerde aan het grootseminarie te Rijsenburg en werd in 1953 tot priester gewijd. Hij deed pastoraal werk in Beek en Borne en studeerde van 1961 tot 1965 moraaltheologie aan de Alfonsiana te Rome. Daarna werd hij docent in Rijsenburg. Hij is later gehuwd met B.W.H. Vaanholt.
Van 1967 tot 1989 was hij lector en daarna hoogleraar systematische theologie, in het bijzonder betreffende maatschappelijk en kerkelijk handelen, aan de Kath. Theologische Universiteit Utrecht (KTUU). Hij publiceerde over arbeidsethiek, seksuele moraal, geloof en politiek. Hij was lid van de werkgroep rond de bisschoppelijke vastenbrief 'Mens in de Arbeid'.

Bij zijn afscheid van de KTUU betreurde hij de polarisatie in de kerk en bekritiseerde de door de kerkelijke hiërarchie van bovenaf opgelegde, onveranderlijke waarheid. Tegenover deze objectivistische denkwijze stelde hij een personalistische. Waarheid over wereld, mens en God kan niet los gezien worden van communicatie en menselijke vrijheid en heeft daardoor een geschiedenis. Op het gebied van economie, sociale en politieke vraagstukken, arbeid cultuur en mensenrechten heeft de kerk wel een personalistische visie, maar het is denkbaar dat het alleen gaat over het belang dat de kerk heeft bij godsdienstvrijheid in totalitaire staten. Als het gaat over seksualiteit, huwelijk, het onderscheid van man en vrouw, priester en leek, euthanasie overheerst het objectivisme van natuurwet en instituut. Juist op deze terreinen zouden zelfbeschikkingsrecht en communicatie voorop moeten staan. Het gaat om het concrete, historische menselijke bestaan. Het nieuwe humanisme van de Universele verklaring van de Rechten van de mens komt voort uit het historische lijden van de mensheid dat een definitief einde heeft gemaakt aan het objectivistisch denken. De dubbele moraal is schizofreen, het gaat de kerk om machtsuitoefening. De moraal van seksuele angst en schuldgevoel heeft de intentie mensen levenslang gevangen en onvolwassen te houden. Van Kessel voorzag toenemende massale kerkverlating.
In deze periode speelde aan de KTUU de kwestie van het opleiden van priesterstudenten van het Ariënskonvikt. Gehuwde en minder rechtzinnige docenten werden hiervan uitgesloten omwille van de Vaticaanse erkenning.
Rob van Kessel overleed op 23 mei 1993 te Harmelen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over R. van Kessel kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Rob van Kessel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kessel, Rob van’ vindt u het bedoelde materiaal.