Lin, J.J.E. van

Archiefnummer: 1265
Archiefnaam: LINJ
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Zie ook het KDC-archief van de Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen

Plaatsingslijst nog niet beschilkbaar


Ten geleide

J.J.E. van Lin (1939-2013)
Johannes Jacobus Emile van Lin werd geboren te Maasbracht op 25 september 1939. Hij promoveerde in 1974 aan de Kath. Universiteit Nijmegen op het  proefschrift Protestantse theologie der godsdiensten: van Edinburgh naar Tambaram (1910-1938) over de missionaire benadering van niet-christelijke godsdiensten in de periode tussen de Wereldzending conferenties van Edinburgh en Tambaran.
Hij was grondlegger en directeur van de in 1993 in Heerlen opgerichte Stichting Missiologisch Instituut, in 2002 voortgezet als Nijmeegs Instituut voor Missiologie, later genoemd Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen. Twintig jaar na de de-kolonisatie komt Europa steeds meer in contact met ander godsdiensten. Miljoenen hindoes en moslims zijn vanuit het Britse Gemenebest Engeland binnengekomen, en vanuit Noord- en West Afrikaanse landen naar Frankrijk verhuist. Een paar honderdduizend moslims en hindoes trokken vanuit Suriname naar Nederland. Het betekent een keerpunt. Voor het eerst komen we rechtsreeks in contact met medeburgers die andere godsdiensten aanhangen. Van Lin zag het als een uitdaging om ons af te vragen waar het christelijk geloof voor staat. Wat betekent het voor de exclusieve aanspraak op verlossing van het mensdom door Jesus Christus.
Het Missiologisch Instituut had weliswaar overzeese activiteiten in de Derde Wereld maar zag ook voor iedere kerk een missionaire opdracht in de Nederlandse gemeenschap. Niet om moslims,  hindoes en anderen te bekeren maar om in gesprek te gaan en de verwantschap te zoeken. Maar daarin stond men pas aan het begin, velen zagen nog een christelijk monopolie op het Godsgeloof. Veel theologen en ook kerkleiders, vooral die uit de Derde Wereld, waren echter toe aan een fundamentele discussie daarover. God heeft zich ook geopenbaard in de andere wereldgodsdiensten. De toekomst ligt in het openstaan voor diversiteit. Vroeger liepen de contacten met kerkprovincies op andere continenten via de missionarissen maar hun aantal is zozeer teruggelopen dat ook hier andere wegen gezocht moeten worden.
Jan van Lin was ook medewerker van de Pauselijke Missiewerken. Hij overleed op 19 september 2013 in Grubbenvorst.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over J.J.E. van Lin kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.J.E. van Lin zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lin, J.J.E. van’ vindt u het bedoelde materiaal. [Interview op geluidsband]