Mulder, W.J.M.

Archiefnummer: 89
Archiefnaam: MULW
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1905-1935

Het archief bevat in hoofdzaak krantenknipsels van eigen artikelen en collegedictaten.

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

W.J.M. Mulder (1875-1936), tekening: Bernard van Vlijmen

Ten geleide
W.J.M. Mulder SJ (1875-1936)
Willem Johannes Maria Mulder werd op 12 mei 1875 geboren te Amsterdam. In 1894 trad hij in in de orde der Jezuieten en in 1909 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde te Leiden, waar hij promoveerde in de Nederlandse Letteren. Rond 1906 was hij werkzaam op het gymnasium in Katwijk aan de Rijn. Daarna doceerde hij aan het Canisiuscollege te Nijmegen. Vanwege het vroege overlijden van H.E.J.M. van der Velden, de eerste bibliothecaris van de Katholieke Universiteit was hij van september tot november 1923 plaatsvervangend bibliothecaris. In 1926 werd hij hoogleraar in de kerkgeschiedenis, de Algemene en de Vaderlandse geschiedenis te Nijmegen.
Hij publiceerde over kerkgeschiedenis, maar ook over Spinoza, de Kelten en de Ierse kwestie. Hij was regelmatige medewerker van: De Nieuwe Eeuw, De Maasbode, De Tijd, De Gelderlander en incidenteel van het RK Dagblad Het Huisgezin en De Residentiebode.
W.J.M. Mulder stierf op 17 oktober 1936 te Amsterdam.

Literatuur van en over Willem Johannes Maria Mulder kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.J.M. Mulder zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Mulder, W.J.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.