Wegman, H.A.J.

Archiefnummer: 704
Archiefnaam: WEGM
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1941-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 1 MB)

H.A.J. Wegman in 1968

Ten geleide
H.A.J. Wegman (1930-1996)
Herman Anton Joseph Wegman werd geboren op 10 april 1930 te Soesterberg. Na zijn studie aan de priesteropleiding Rijsenberg van het aartsbisdom Utrecht in Driebergen, studeerde hij in Rome en Parijs. In 1959 promoveerde hij aan de Gregoriana te Rome in de theologie. In 1960 werd Wegman docent liturgie aan Rijsenburg.
Bij de oprichting in 1967 werd hij hoogleraar kerk- en dogmageschiedenis aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht KTUU, de latere Katholieke Theologische Universiteit KTU. Hij was een groot kenner van de liturgiegeschiedenis. Zijn handboek van de liturgiegeschiedenis, in 1991 grondig herzien onder de titel Riten en mythen en ook in het Duits en Engels vertaald, had veel invloed. Van 1980 tot 1984 en van 1986 tot 1988 was hij rector van de KTUU en KTU. In 1988 trad hij plotseling als rector en docent af uit onvrede met de gang van zaken in de rooms-katholieke kerk. Hij legde zijn priesterambt neer en trad uit de kerk. Vooral het wantrouwen van de kerk tegenover theologen, die trekken vertoonde van censuur, stuitte hem tegen de borst. Ook de eindeloze procedure van de KTUU om erkenning van het Vaticaan als priesteropleiding te krijgen speelde een rol. De voortdurende onderzoeken naar leerstelligheid werden hem teveel. Hij voelde zich beperkt in de vrijheid van theologisch onderzoek. Hij was voor de tweede keer rector geworden ondanks de al lopende aanvraag voor erkenning als ambtsopleiding, waar hij niet geheel achter stond.
Wegman overleed op 29 februari 1996 te Utrecht.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over H.A.J. Wegman kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.A.J. Wegman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Wegman, H.A.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.