Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht

Archiefnummer: 1199
Archiefnaam: ATO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1969-1985

Plaatsingslijst (pdf, 248 kB) vernieuwd april 2019

Guillotine met het (deels weggelakt) opschrift "Theologen cursus Utrecht", bediend door "vrouwengroep" staat op het punt om, met de "Bijbel" in de hand, een executie uit te voeren. ca. 1992

Ten geleide
Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht (1969-1985)
De Kath. Theologische Hogeschool Utrecht, in 1967 opgericht samen met de Kath. Theologische Hogeschool Amsterdam, legde een sterk accent op het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Daardoor werd het ont­breken van een priesteropleiding op hbo-niveau snel ervaren als een gemis. De op­lossing werd gezocht en gevonden in een samenwerking met de sociale academie De Horst te Driebergen. Aan deze academie werd een cursus Bijbels Theologische Vor­ming (BTV) gegeven ter voorbereiding op een voortgezette theologische scholing. De ge­hele hbo-opleiding werd de Ago­gisch Theologische Opleiding (ATO) genoemd. De ATO was uitdrukkelijk bedoeld als oplei­ding voor pastoraal werk. De bisschoppen van Utrecht en Groningen erken­den de ATO ook als zodanig. In de loop der jaren kregen zij echter steeds meer problemen met de kritische houding van de ATO. Uit­eindelijk besloten zij in 1982 de ATO niet langer te erkennen voor het kerke­lijke exa­men en startten in 1984 zelf een priesteropleiding op hbo-niveau.
Bron: het Ten geleide bij het KDC-archief van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Literatuur van en over de Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum. Zoek op Agogisch-Theologische Opleiding Utrecht.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht’ vindt u het bedoelde materiaal.