Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archiefnummer: 442
Archiefnaam: KVDP
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1923-1982

Plaatsingslijst (pdf, 55 kB)


Ten geleide
Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies (1923-1982)
De Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies (KVDPA) werd opgericht op 6 januari 1964 te Tilburg, als opvolger van de Bond van Docenten aan Kweekscholen. De KVDPA is een onderafdeling geweest van de Stichting Bond van Katholieke Pedagogische Academies. De andere partner hierin was de Vereniging van Besturen van Katholieke Pedagogische Academies. De vereniging gaf samen met twee zusterorganisaties, een algemene en een protestants-christelijke, het blad De Pedagogische Academie uit. Zij was aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties, en vertegenwoordigd in besturen van organisaties op onderwijsgebied. Op 10 december 1982 werd besloten, als sectie Pedagogische Academies, op te gaan in de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV).

Literatuur van en over de Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies kunt u vinden in RUQuest.