Katholiek School Adviesbureau

Archiefnummer: 197
Archiefnaam: KSA
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1974

Plaatsingslijst (pdf, 40 kB)


Ten geleide
Katholiek School Adviesbureau (1951-1974)
Sinds 1947 werd in Amsterdam schoolmaatschappelijk werk verricht door functionarissen in dienst van het gemeentelijk bureau voor jeugdzorg. Van katholieke zijde zag men liever dat dit werk op levensbeschouwelijke basis plaats vond. Op initiatief van het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum te Amsterdam werd in 1952 een commissie in het leven geroepen om de mogelijkheden voor een katholieke dienst voor school-sociaal werk te bestuderen. Het werk van deze voorbereidingscommissie had tot resultaat dat ‘Katholiek School-Sociaal Werk' werd opgericht. Aanvankelijk werd het werk, in afwachting van gemeentesubsidie, gefinancierd door de Bijzondere Raad van de St. Vincentiusvereniging. In 1954 werd de gemeente de grootste subsidieverlener.
In 1957 werd aan de staf van schoolmaatschappelijk werksters een psycholoog toegevoegd. In 1963 werd de naam van de stichting KSSW veranderd in Stichting Katholiek School Advies Bureau.
Doel van de stichting is om leerkrachten, ouders en kinderen adviezen te geven en hulp te verlenen bij moeilijkheden, die zich m.b.t. het schoolgaande kind kunnen voordoen. Het werk van de stichting richt zich op leerlingen van alle katholieke scholen te Amsterdam.

Literatuur van en over het Katholiek School Adviesbureau kunt u vinden in RUQuest.