Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino

Archiefnummer: 488
Archiefnaam: TVA
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1997

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 677 kB)

Demonstratie van bewegingsoefeningen op muziek tijdens de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van Thomas, Tilburg 1975

Ten geleide
Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino (1951-1997)
Op 29 december 1950 werd de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Oefening Sint Thomas van Aquino opgericht. Doel was de belangenbehartiging van haar leden en het geven van vorming en voorlichting overeenkomstig de katholieke beginselen. Voor lidmaatschap was het een voorwaarde om lid te zijn van een katholieke lerarenvereniging. Er waren afdelingen in het hele land, maar voornamelijk in het bisdom 's-Hertogenbosch.
De afdelingen Twente en Nijmegen zijn in 1961 uitgetreden omdat zij van mening waren dat Thomas van Aquino door haar geringe ledenaantal en geldmiddelen niet of nauwelijks aan haar doelstellingen kon voldoen. In dat jaar ontbraken er afdelingen in bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht en 's-Gravenhage.
In het hoofdbestuur zaten afgevaardigden van de Katholieke Onderwijsvereniging, Sint Bernardus, de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura en de RK Kweekschoolbond.

Rond 1974 werd de doelstelling wat algemener, de naam veranderde in Katholieke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino. Belangenbehartiging van lichamelijke opvoeding in het algemeen werd belangrijker. De vereniging gaf een vaktechnisch tijdschrift uit, Thomas geheten. Verder werden er oriëntatiedagen, cursussen en studiedagen georganiseerd. De vereniging maakte onder andere deel uit van de Nederlandse Sport Federatie.
Nadat al lang werd samengewerkt fuseerde de Katholieke Vereniging in 1987 met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding (KNVLO) tot de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding (KVLO).
Zie ook in de website Canon LO de vensters 1903 en 1919.

Literatuur van en over de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino’ vindt u het bedoelde materiaal.