RK Landbouwwinterschool Boxtel

Archiefnummer: 1256
Archiefnaam: LBWS
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1913-1974

Het archief bevat vrijwel alleen stukken van formeel onderwijsorganisatorische aard: vergaderstukken, financiële administratie, leraren en leerlingen, correspondentie, accountants- en inspectierapporten, programma-informatie en dergelijke documentatie.

Plaatsingslijst (pdf, 222 kB)

Internaat Ursulinen, Boxtel

Ten geleide
RK Landbouwwinterschool te Boxtel (1913-1974)
Het initiatief voor de oprichting van de Rooms-katholieke landbouwwinterschool te Boxtel, de eerste in Nederland, ging uit van bisschop A. Diepen, pastoor C. Prinsen en de president van de arrondissementsrechtbank, allen uit Den Bosch. Voor het gebouw werd het klooster van de Ursulinen nabij de Heilig Hartkerk in Boxtel gekozen. Op 19 oktober 1914 werd de landbouwschool in gebruik genomen. In 1917 werd bij de school een internaat geopend. Op deze school werd vakkennis bijgebracht die speciaal gericht was op de land- en tuinbouw in Midden- en Oost-Brabant. In het begin werd de school bezocht door leerlingen uit heel Nederland, maar door de oprichting van andere katholieke landbouwwinterscholen nam het aantal leerlingen af, terwijl juist het aantal leerlingen uit de omgeving van Boxtel toenam.
In 1957 werd de schoolnaam R.K. Landbouwwinterschool veranderd in R.K. Middelbare Landbouwschool en in 1973 droeg de Stichting R.K. Landbouwschool de leiding over aan het bestuur van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en veranderde de naam in Middelbare Agrarische School (MAS). [Zie ook het KDC-archief van de Dienst Onderwijs van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond]
De vroegere MAS verhuisde eind jaren tachtig van de Pastoor Erensstraat naar een nieuw schoolgebouw aan de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk. De school was in het centrum uit zijn jasje gegroeid en moest leerlingen onderbrengen in dependances in Selissen (Dom Helder Camaraschool) en het centrum (Duinendaal). In die jaren telde de toenmalige MAS ruim 950 leerlingen.

In 1990 werd de naam gewijzigd in Agrarisch Onderwijscentrum (AOC) Midden- en Oost-Brabant. Aan de opleiding worden nu landbouwtechniek, milieutoezicht en levensmiddelentechnologie onderwezen. Na de fusie van het AOC met ’T Vank uit Gelderland werd de naam in 1998 verander in Helicon Opleidingen MBO Boxtel.
Bronnen:
- Invnr. 120 Statuten van de Stichting De R.K. Middelbare Landbouwschool te Boxtel
- Invnr. 237 Gedenkboek RK Landbouwschool 1914-1956 en 1957-1964, uitgegeven bij de viering van het 50‐jarig bestaan van de school. 1964
- “Toekomst Helicon overschaduwt jubileum - Negentig jaar landbouwonderwijs in Boxtel” http://www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2003/nieuws/0340_helicon.htm
- Baanderheren, boeren & burgers / Jean Coenen (2004)

Literatuur van en over de Landbouwwinterschool Boxtel kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Ursulinen Boxtel’ vindt u het bedoelde materiaal.