Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds

Archiefnummer: 1059
Archiefnaam: KOFO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1953-1999

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 74 kB)

Carel Timotheus Kortenhorst (1882-1950)

Ten geleide
Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds (1953-1999)
In 1954 werd de Stichting Garantiefonds Katholiek Nationaal Bureau Geestelijke Gezondheidszorg opgericht. [Zie ook het KDC-archief van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg] In 1955 werd de naam veranderd in Dr. C.T. Kortenhorstfonds en in 1959 in Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds. Doel van het fonds was de bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
De naamgever van de stichting was de psychiater Carel Timotheus Kortenhorst (1882-1950). Hij was tweede geneesheer-directeur van de instelling voor psychiatrische patiënten 'Voorburg' te Vught, later werd hij na een conflict overgeplaatst naar 'Reinier van Arkel' te 's-Hertogenbosch, in die tijd de grootste katholieke instelling voor zowel mannelijke als vrouwelijke psychiatrische patiënten. Vooral de preventieve psychologische en psychiatrische hulp ging hem ter harte. Op het terrein van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg liep het katholieke volksdeel vanaf de jaren 1920 voorop, en dat was vooral het werk van Kortenhorst. In 1930 kwam door zijn toedoen de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid te 's-Hertogenbosch tot stand die al voor de oorlog in samenwerking met het Wit-Gele Kruis meer dan twintig katholieke Consultatiebureaus voor Geestelijke Volksgezondheid had.
De Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds werd ontbonden in 1999.

Literatuur van en over C.T. Kortenhorst kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC - Knipselcollectie.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.T. Kortenhorst zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kortenhorst, C.T.’ vindt u het bedoelde materiaal.