Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg

Archiefnummer: 2
Archiefnaam: KNBG
Sector: Zieken en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1932-1937) 1946-1974

Het archief bevat:
Correspondentie, jaar- en maandverslagen; stukken betreffende de Raad van Toezicht, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur; stukken betreffende kantoorpanden en inventarissen, personeel en salarissen en financiële stukken; stukken betreffende het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum (LSCC), de RK Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (KCV) en Het Wit-Gele Kruis; stukken betreffende het overleg van de landelijke geestelijke volksgezondheidsorganisaties en het Nationaal Samenwerkingsorgaan (NSO); stukken betreffende de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, diverse regionale en plaatselijke organisaties werkzaam op dit terrein en de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid (NFGV); stukken betreffende opleidingen, kadercursussen, bijscholing en voorlichtingsbijeenkomsten voor diverse bij de gezondheidszorg betrokken beroepsgroepen; stukken betreffende het Instituut voor Psychohygiëne (IPH); stukken betreffende studiereizen, -bijeenkomsten, wetenschappelijk onderzoek, research-projecten en de daarbij betrokken instellingen, werkgroepen en commissies; stukken betreffende de Stichting Mens en Samenleving; stukken betreffende het Centrum Katholieke Psychiatrische Voor- en Nazorgdiensten (CKPVN) en de Sociaal Psychiatrische Diensten (SPD); stukken betreffende de Katholieke Nationale Commissie voor Huwelijksvoorlichting, de Nederlandse Federatie van Bureau's voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden en het Centrum van Katholieke Huwelijksbureau's; stukken betreffende het Centrum Katholieke Alcoholistenbureau's (CKA), de nationale Commissie tegen Alcoholisme (NCA) en de Federatie van Instellingen tot Zorg voor Alcoholisten; stukken betreffende het Centrum Katholieke Medisch Opvoedkundige Bureau's (MOB), de MOB-afdelingen en de Nederlandse Federatie van Medisch Opvoedkundige Bureau's; stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden (KVI), de Stichting Nationale Ziekenhuis.

Voor raadpleging toestemming aanvragen via de archivaris


Plaatsingslijst (pdf, 1,9 MB) vernieuwd augustus 2018

Het pand Wilhelminapark 26 te Utrecht waar het Kath. Nat. Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg van 1954 tot de opheffing in 1972 gevestigd was

Ten geleide
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (1952-1974)
Het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG) werd gesticht op 21 april 1952 vanuit een gezamenlijk initiatief van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, de Nationale Federatie het Wit-Gele Kruis en een aantal andere instellingen geheel of gedeeltelijk werkzaam op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Van 1952 tot 1963 was A.J.H. Bartels directeur van het KNBGG. Het KNBGG werd het administratief en organisatorisch centrum van waaruit de gehele katholieke geestelijke gezondheidszorg gestimuleerd en gecoördineerd kon worden. Naast het administratieve en organisatorische aspect ging het KNBGG vanaf 1958 een wetenschappelijke taak vervullen. Als uitvloeisel hiervan werd in 1960 het Instituut voor Psychohygiëne (IPH) opgericht. In 1964 bepaalde het KNBGG dat levensbeschouwing niet langer als organisatieprincipe gezien mocht worden. Er ontstond overleg met andere landelijke organisaties voor geestelijke gezondheidszorg (het Algemeen Centraal Bureau en het Nationaal Protestants Centrum) over de mogelijkheden van samenwerking en fusie. Dit resulteerde in 1972 in de oprichting van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NCGV).

Literatuur van en over het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over Geestelijke Gezondheidszorg zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Geestelijke Gezondheidszorg’ vindt u het bedoelde materiaal.