Universiteit voor Theologie en Pastoraat

Archiefnummer: 983
Archiefnaam: UTP
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1947) 1965-1997

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat het bestuursarchief van de Stichting UTP, inclusief het bestuursarchief betreffende door de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP)/UTP verzorgde Hbo-opleiding van het Theologisch Katechetisch Instituut (TKI) en de door de UTP geïnitieerde Stichting Open Theologisch Onderwijs (OTO). Daarnaast zijn in het archief opgenomen het archief van de faculteitsvereniging Abelard en archivalia van mgr. H.T.E. Beel, president-curator, mgr. P.J. van Odijk, gedelegeerd curator van het bisdom Roermond, J.W. Bosch, rector, P. Verschragen, eerste secretaris van het curatorium, en van diverse docenten.

Plaatsingslijst en rubriekenschema (pdf, 1,4 MB)

Affiche UTP "Je hoeft geen heilige te zijn...", 1990

Ten geleide
Universiteit voor Theologie en Pastoraat ((1947) 1965-1997)
In 1966 werd de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat opgericht door het bisdom Roermond en de congregaties van de Redemptoristen, de paters der Heilige Harten en de Sociëteit van Afrikaanse Missiën. De hogeschool werd gevestigd op de Molenberg in Heerlen. Van 1967 tot 1976 was Jan Bosch rector. De hogeschool werd erkend als academische instelling en kreeg de naam Universiteit voor Theologie en Pastoraat. De HTP ontwikkelde zich tot een breed gewaardeerde pastorale en missionaire opleiding die een grote aantrekkingskracht had op jonge mensen in heel Nederland. De veranderingen die zich in de jaren zeventig in de Nederlandse kerkprovincie hebben voorgedaan, met name de houding van bisschop Gijsen van Roermond, brachten de opleiding in moeilijkheden. Gijsen erkende de opleiding niet en begon een nieuw seminarie in Rolduc. In 1992 fuseerde de UTP met de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Heerlen werd instroomlocatie voor Nijmegen. Door een te gering aantal studenten werd de UTP in 1999 gesloten.
Bron: RKnieuws.net en KDC Knipselcollectie, zie ook: Kerkelijk leven Bron: Reformatorisch Dagblad

Literatuur van en over de Universiteit voor Theologie en Pastoraat kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Universiteit voor Theologie en Pastoraat zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Universiteit voor Theologie en Pastoraat’ vindt u het bedoelde materiaal.