Vereniging van Docenten Levensbeschouwing

Archiefnummer: 1024
Archiefnaam: VDL
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1967-2001

Plaatsingslijst (pdf, 121 kB)


Ten geleide
Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (1967-2001)
De Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL) is een voortzetting van de Vereniging van Katechesedocenten VWO en HAVO (VKD). Deze werd in 1968 opgericht en fungeerde tevens als sectie Godsdienst van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura.
Het besluit om een vereniging voor catecheten op te richten werd genomen in 1967 tijdens een bijeenkomst van leden van St. Bonaventura en het Katholiek Pedagogisch Bureau (KPB). [Zie het KDC-archief van het Katholiek Pedagogisch Centrum] Het was gebleken dat de meeste catecheten onvoldoende didactisch geschoold waren en niet goed overweg konden met leerplannen. De docenten catechese waren meer thuis in kerkelijke vorming van de gelovigen dan in het lesgeven op scholen. Hierdoor werkten de meeste catecheten maar kort in het onderwijs. De vereniging zou hier verandering in moeten brengen. Met steun van het KPB werd door een groep catecheten de Vereniging van Katechesedocenten opgericht. De officiële oprichting vond plaats tijdens de ledenvergadering op 6 april 1968. Doelen van de vereniging waren: het behartigen van de belangen van de leden en het bij de leden belangstelling wekken en kennis verdiepen omtrent alles wat samenhangt met het godsdienstonderwijs, de bijbelkennis, de cultuurgeschiedenis van het Christendom en de kennis van het geestelijk leven op de VWO en/of HAVO -scholen.
In 1971 werd de vereniging opengesteld voor MAVO-docenten. Twee jaar later volgde de openstelling voor docenten uit het Voortgezet Beroepsonderwijs. Door deze openstellingen kon St. Bonaventura niet meer de belangen van alle leden van de VKD behartigen en daarom werd besloten de samenwerking te beëindigen. De vereniging was nu geen sectie meer van St. Bonaventura maar ging zelfstandig verder. Door de invoering van de Mammoetwet dreigden veel docenten catechese hun lesuren te verliezen of zelfs ontslagen te worden. De vereniging kwam hiertegen in verweer. Daarnaast liet de vereniging van zich horen als er regelingen werden opgesteld voor de catecheten zonder dat deze hierover konden meepraten. Maar de vereniging reageerde niet alleen op problemen, ze probeerde ze ook te voorkomen. Het opstellen van didactische werkvormen en leerplannen is hier een voorbeeld van. Verder organiseerde de vereniging geregeld studiedagen waarbij ingespeeld werd op actuele onderwerpen. In een beleidsnota van 1981 koos de VKD expliciet voor de ‘bevrijdingstheologie’ geïnspireerd door Gutierrez, Boff en Schillebeeckx.
In 1991 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Docenten Levensbeschouwing. Deze naamswijziging volgde op de veranderingen binnen het vak catechese. Het doceren van een specifiek Rooms-katholieke visie was verschoven naar het overbrengen van een bredere levensbeschouwelijke visie.

Literatuur van en over de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.