Kardinaal Alfrink Stichting

Archiefnummer: 409
Archiefnaam: KAS
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1967-1978

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)


Ten geleide
Kardinaal Alfrink Stichting (1967-1978)
De Kardinaal Alfrink Stichting is opgericht in 1967. De Stichting had als doel de bevordering van wetenschappelijk onderwijs in de theologie en de wijsbegeerte. In de jaren '60 waren de groot-seminaries opgeheven. Na Vaticanum II werden priesters opgeleid aan theologische faculteiten en aan nieuw opgerichte Katholieke theologische hogescholen. Bisdommen en priesterordes en -con­gre­gaties concentreerden hun priesteropleidingen. Overleg tussen de betrokken bisschoppen en provinciale oversten leidde tot de op­richting van het Centraal Overleg Orgaan, dat de nieuwe opleiding gestalte moest geven.

Dit resulteerde in 1967 in de oprichting van één moederstichting onder de naam Kardi­naal Alfrink Stichting (KAS) en twee dochterstichtingen met een eigen ves­ti­gingsplaats: de KTHA in Amsterdam en de KTHU in Utrecht. De KAS leidde echter een teruggetrokken leven en de beide dochterstichtingen voerden al spoedig hun eigen beleid. De KAS werd na de kerkelijke erkenning van de beide hogescholen in 1977 geliquideerd. Zie ook de KDC-archieven van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.