Stichting Katholieke Universiteit

Archiefnummer: 820
Archiefnaam: SKU
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: (1908) 1961-1972

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst met Archiefschema (pdf, 856 kB) vernieuwd juli 2018
Plaatsingslijst met verwijzingen archiefschema (pdf, 281 kB)


Ten geleide
Stichting Katholieke Universiteit (SKU) (1908) 1961-1972
De SKU nam in 1961 de taken van de Sint Radboudstichting ten opzichte van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) over. De hieronder beschreven archivalia betreffen uitsluitend financiële en beheersmatige stukken, met name betreffende het vermogensbeheer van boerderijen en landerijen. Deze specifieke taak van de SKU werd in 1972 voortgezet in de Stichting Reinier Post. Het is van belang om in dit kader ook kennis te nemen van het archief van de Sint Radboudstichting (1905-1961) en archivalia van de Stichting Reinier Post, zoals die in het KDC berusten.
Ten behoeve van een uniforme ontsluiting van de archivalia van de SKU en de Stichting Reinier Post is één archiefschema gemaakt. Dit betekent evenwel dat niet alle rubrieken in beide collecties 'gevuld' zijn. In de plaatsingslijst van het SKU-archief zijn in de rubrieken 1.2.11, 1.2.14 en 1.2.18 t/m 1.2.22 geen stukken opgenomen.
Vanwege het vooralsnog tijdelijke karakter van de plaatsingslijst zijn alle beschreven stukken in de betreffende rubrieken opgenomen, zonder dat evenwel de stukken numeriek hernummerd zijn.
Het Sint Radboudstichting-archief is eigendom van de Stichting KUN. Het archief is in bewaring gegeven aan en te raadplegen in het KDC te Nijmegen. Voor inzage van de stukken, alsmede voor publicatie van gegevens uit het archief, is voorafgaande toestemming van de bewaargever c.q. zijn rechtsopvolger(s) vereist.
N.B. Onderstaand archiefschema geldt niet voor het archief van de Sint Radboudstichting.

Archiefschema voor de archivalia van de Stichting Katholieke Universiteit (vanaf 1961) en de Stichting Reinier Post (vanaf 1972)
1 Vermogensbeheer
1.1 Algemeen
1.2 Onroerende goederen
1.2.1 Algemeen
1.2.2 Aarlanderveen
1.2.3 Alphen a.d. Rijn
1.2.4 Amstelveen
1.2.5 Assendelft
1.2.6 Beemster
1.2.7 Brummen
1.2.8 Callantsoog
1.2.9 Dieden/Ravenstein
1.2.10 Goingarijp/Wijckel
1.2.11 Huisduinen
1.2.12 Leiderdorp
1.2.13 Leidschendam
1.2.14 De Meern
1.2.15 Nijmegen
1.2.16 Schagerbrug
1.2.17 Schipluiden
1.2.18 Stompwijk
1.2.19 Sybekarspel
1.2.20 Texel
1.2.21 Utrecht
1.2.22 Werkhoven
1.3 Kapitaal
2 Financiën
3 Overige

Literatuur van en over de Stichting Katholieke Universiteit kunt u vinden in RUQuest.