Andriessen, F.H.J.J.

Archiefnummer: 1150
Archiefnaam: ANDF
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1970-1977

Het archief bevat stukken uit zijn tijd als partijleider van de KVP, als minister van financiën, en als lid van de Europese Commissie. Tevens stukken van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.  Zie ook het KDC-archief van de Katholieke Volkspartij.

Plaatsingslijst (pdf, 50 kB) vernieuwd oktober 2012

F.H.J.J. Andriessen, 1991

Ten geleide
Franciscus Henricus Johannes Joseph Andriessen (1929-...)
Frans Andriessen was politicus voor de KVP en het CDA, lid van Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer, minister van financiën in het eerste kabinet Van Agt en Europese Commissaris voor Handelspolitiek.
Voor biografische gegevens zie Parlement & Politiek

Literatuur van en over F.H.J.J. Andriessen kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.H.J.J. Andriessen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Andriessen, F.H.J.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.