Ruygers, G.J.N.M.

Archiefnummer: 151
Archiefnaam: RUYG
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1931-1970

Het archief is in kopie aanwezig

Plaatsingslijst (pdf, 137 kB)

G.J.N.M. Ruygers

Ten geleide
G.J.N.M. Ruygers (1911-1970)
Geert Ruygers werd geboren op 21 augustus 1911 te Rotterdam. Na het gymnasium behaalde hij zijn middelbare onderwijsakte Nederlandse Taal. Hij gaf les op het Norbertus Lyceum te Roosendaal. Daarna was hij journalist en medewerker van dag- en weekbladen en tijdschriften. Tijdens de oorlog was hij tot 1941 hoofdredacteur van het weekblad De Unie van de Nederlandsche Unie en daarna actief werkzaam in de illegaliteit.
Na de oorlog (1945-1948) was hij hoofdredacteur, later voorzitter van de redactieraad van het (als illegaal begonnen) blad Je maintiendrai, voortgezet als JM : de Stem van Nederland. [Zie ook het KDC-archief Werkgemeenschap Christofoor.] In 1946 was hij actief bij de oprichting van de PvdA. In de periode 1946-1970 was hij lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, met als specialisatie buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.
Hij was lid van:
-     de Nederlandse delegatie naar de Verenigde Naties;
-     Pax-Christi Beweging Nederland (vice-voorzitter);
-     de Willibrordvereniging (bestuur);
-     Grote Advies Commissie Illegaliteit (GAC)'45;
-     Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA
-     Commissie Oorlog en Vrede (voorzitter);
-     Adviescommissie inzake Vraagstukken van Ontwapening en Internationale Veiligheid en Vrede.

Literatuur van en over Gerardus of Geert Ruygers kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.J.N.M. Ruygers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Ruygers, G.’ vindt u het bedoelde materiaal.