Bartels, A.J.H.

Archiefnummer: 638
Archiefnaam: BART
Sector: Politiek
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1959-1967

De verzameling handelt over diverse politieke onderwerpen

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

A.J.H. Bartels (links) met deken Wiegerink van Utrecht tijdens een bijeenkomst in het KNBGG te Utrecht, z.j.

Ten geleide
Aloysius Jan Hubert Bartels (1915-2002)
Bartels werd geboren te Venlo, bezocht daar het St. Thomas-college en studeerde in 1942 af in de Sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Kort na de oorlog hielp hij bij het organiseren van de voedselvoorziening in Tilburg en het opzetten van de gezondheidszorg in Brabant bij de GG en GD. In 1950 promoveerde hij op het proefschrift  Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland. In 1947 werd hij 2e secretaris bij de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis te Utrecht. Van 1952 tot 1963 was hij daar directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hieraan waren ook mensen verbonden als F.J.J. Buitendijk, C.J.B.J. Trimbos, H. Ruygers en H. Fortmann. Daarnaast bekleedde hij vele andere functies in besturen van ziekenhuizen en in de gezondheidszorg. Hij had oog voor de menselijke nood. Zijn talent was het coördineren en organiseren van velerlei werk, praktisch en wetenschappelijk, op dit gebied. Zo speelde hij een daadkrachtige rol in de geestelijke bevrijding van het katholieke volksdeel uit benauwde opvattingen. Een bewust teweeggebrachte verschuiving van zedelijkheid naar vrijheid als basis van geestelijke gezondheid, waarvan het Kath. Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg het centrum was.
Bartels was van 1963 tot 1967 Staatssecretaris van Sociale zaken en Volksgezondheid in de kabinetten Marijnen, Cals en Zijlstra. Daarna had hij opnieuw functies als bestuurder in de gezondheidszorg. Hij overleed in 2002 te Venlo.
Bron: Knipselcollectie KDC

Literatuur van en over A.J.H. Bartels kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.J.H. Bartels zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bartels, A.J.H.’ vindt u het bedoelde materiaal.