A.C. de Bruijn-instituut

Archiefnummer: 95
Archiefnaam: BRAC
Sector: Stands en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-1986

Plaatsingslijst (pdf, 567 kB) vernieuwd augustus 2019

A.C. de Bruijn-instituut, Katholiek conferentieoord te Doorn

Ten geleide
A.C. de Bruijn-instituut (1945-1986)
Het A.C. de Bruijn-instituut (ACB) was een vormingsinstituut te Doorn van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). Het is in 1948 voortgekomen uit het samengaan van de Ontwikkelingscentrale, welke sinds 1929 bestond, en het vormingsinstituut te Doorn. In 1947 kregen instituut en stichting de naam van de voorzitter A.C. de Bruyn. Het ACB kende een rector, benoemd door de aartsbisschop of het bestuur van de stichting. Opvolger van A.C. de Bruyn was A.A. Olierook, die ook de volgende functies bekleedde:
-     voorzitter van de St. Theresiastichting
-     lid van het dagelijks bestuur van de KAB
-     voorzitter van het Wetenschappelijk Adviesbureau
-     lid van de Godsdienstig-zedelijke Raad en de Cultuurraad. A.A. Olierook nam op 20 februari 1954 afscheid.
Doel van het ACB was onderwijs te geven aan leden van de KAB. Dit onderwijs had een algemeen vormend karakter, maakte de leerlingen geschikt voor bestuurs- en andere funkties in de KAB en voor arbeidsvertegenwoordiging van de bedrijven.
Vanaf 1946 was A.L.M. Arnolds leraar aan het instituut en vanaf 1959 tot 1978 adjunct-directeur. Hij had grote invloed op de beleidsrichting van de KAB en van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

Het A.C. de Bruijn-instituut was vormingsinstituut van de KAB en later het NKV en vanaf 1980 van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV). (Zie ook het KDC-archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond.) In 1982 fuseerde de Stichting A.C. de Bruijn Instituut met de Henri Polakstichting en het FNV Centrum Ondernemingsraden tot de Stichting FNV Scholingsinstituut. In 1997 kwam hieruit voort FNV Formaat, een trainings- en adviesbureau voor ondernemingsraden, vakbonden en werknemers.

Literatuur van en over de A.C. de Bruijn[-]instituut kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘A.C. de Bruijn-instituut’ vindt u het bedoelde materiaal.