Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland

Archiefnummer: 1284
Archiefnaam: KVGZ
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1947-2010

Plaatsingslijst (pdf, 167 kB) vernieuwd januari 2018


Ten geleide
Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland (1947-2010)
Door een oproep van mgr. A.M.A.J. Ariëns tot het oprichten van de Mariabonden in 1895, is de eerste stap gezet in de richting van katholieke vrouwenorganisatie. Eén van de motieven was dat de vrouw nodig was om het alcoholisme te bestrijden. Met bidden alleen werd het probleem niet opgelost. De Mariabond ontwikkelde zich tot een zelfstandige maatschappelijke organisatie. De leden moesten de leeftijd van 23 jaar bereikt hebben of reeds eerder gehuwd zijn.

In Amsterdam kwam in november 1912 de eerste afdeling tot stand van de R.K. Vrouwenbond. In 1913 kwam het langverwachte fiat van het Aartsbisdom en zo kon in vijf diocesen een vrouwenbond worden opgericht. Een bond voor alle Katholieke vrouwen was nu een feit.

Daarnaast groeide in de jaren ’20 en ’30 de gedachte om, vergelijkbaar met de standsorganisaties voor mannen, dergelijke organisaties voor vrouwen op te richten. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, scheidden de boerinnen en arbeidersvrouwen zich af en stichtten ieder een eigen organisatie die gelieerd was aan de standsorganisaties: de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging en de Katholieke Boerinnenbond. De vrouwen die niet bij een standsorganisatie waren aangesloten gingen zelfstandig verder onder de naam Rooms Katholiek Vrouwengilde, of Landelijk Katholiek Vrouwengilde. De drie organisaties bleven met elkaar samenwerken in het Centrum van de Nederlandse Vrouwenbeweging en de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.

De afdeling Katholiek Vrouwengilde, diocees Rotterdam, werd in1961 opgericht. In de jaren ’70 werd het KVG gereorganiseerd per provincie en werd de naam Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland .

De doelstelling van het KVG was "de vrouw haar taak als christenvrouw meer bewust te doen worden, zowel t.a.v. haar persoonlijke leven als met betrekking tot haar plaats in maatschappij, gezin en kerk." Het KVG had als ledenblad Doorkijk : ledenblad voor het Katholiek Vrouwengilde in de Bisdommen Den Bosch, Breda, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, dit verscheen van 1958 tot 2006.

Het KVG, provincie Zuid-Holland werd in 2010 geliquideerd, nadat het Landelijk Katholiek Vrouwengilde al in 2005 was opgeheven.

Literatuur van en over het Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Katholiek Vrouwengilde zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.