Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland

Archiefnummer: 823
Archiefnaam: KPO
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-2001

Zie ook de KDC-archieven van de Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen: "van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond"), ZijActief Noord- en Zuid-Holland en Zijactief Overijssel

Plaatsingslijst (pdf, 72 kB)

Voorzitster Tiny Geelen van Kath. Plattelandsvrouwen Nederland tijdens de viering van het zestigjarig bestaan van de Kath. Vrouwen Organisatie, 1988

Ten geleide
Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (1948-2001)
Al vanaf de jaren '20 van de twintigste eeuw werden de belangen van katholieke plattelandsvrouwen binnen gezin, kerk en samenleving door KPO en KPN behartigd.  Vanaf de jaren '60 was een binding met het platteland niet meer nodig om lid te worden. Het  officieel orgaan van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie was K.P.O. Post (1972-1986), voortgezet als Kpost.
Een grote en actieve afdeling was de KPO Overijssel, onderdeel van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB), die in 1987 13.000 leden en 148 afdelingen had. Zie ook het KDC-archief van ZijActief Overijssel.

In 2001 ging de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland  verder onder de naam ZijActief Nederland. De organisatie had toen ruim 47.000 leden.  Onderdelen ervan waren de Kath. Vrouwen Organisatie, de Limburgse Vrouwenbeweging, de Land- en Tuinbouwvrouwen en de Kath. Boerinnenbond.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Voor de diverse vrouwenorganisaties die opgingen in ZijActief Nederland, zie: Rechtspersonen ZijActief Nederland (pdf, 12 kB)

Literatuur van en over de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie en de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Plattelandsvrouwen Nederland’ vindt u het bedoelde materiaal.