Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen "van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond")

Archiefnummer: 723
Archiefnaam: NCBV
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-2007

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 711 kB)

Zie ook de KDC-archieven van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland

1953: 25 jaar Boerinnenbond NCB te Den Bosch vlnr. W. Bekkers, W. Mutsaerts, J. Baeten, abt van Averbode

Ten geleide
Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen "van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) (1945-2007)
De Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB begon haar werkzaamheid in 1928 als Boerinnenbond van de NCB en was de eerste organisatie van en voor boerinnen en andere plattelandsvrouwen in Nederland. Het werkgebied omvatte de diocesen Breda en Den Bosch, d.w.z. de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland. Het aantal afdelingen en leden groeide de eerste jaren snel: van 29 afdelingen in 1929 naar 116 in 1936. De dagelijkse organisatie was verdeeld over kringen waaronder een aantal afdelingen vielen. Bij het 25-jarig jubileum telde de Boerinnenbond 277 afdelingen en 25.000 leden.
In 1954 kwam er een einde aan de voogdij van de NCB en kreeg de Boerinnenbond een zelfstandig centraal bestuur bestaande uit gekozen afgevaardigden van de kringbesturen. De jongerensectie, jonge boerinnen die een eigen aanpak nastreefden, kreeg in 1959 een grotere zelfstandigheid en ging in 1965 samen met de jonge boeren in een nieuwe organisatie: de Katholieke plattelandsjongeren Organisatie (KPJ).
In 1960 begon het bestuur van de Boerinnenbond met het organiseren van studiedagen voor bestuursleden, speciale bijeenkomsten voor voorzitters en studiedagen op het vormingscentrum van de Katholieke Volkspartij (KVP).
In 1967 veranderde de naam van Boerinnenbond in Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de NCB om uit te drukken dat ook niet-agrarische vrouwen welkom waren.Vanaf 1972 verscheen het ledenblad Palet vier keer per jaar.

Het jaar 1984 bracht een belangrijke verandering voor de (georganiseerde) agrarische vrouwen: vanaf dat moment konden zij persoonlijk lid worden van de NCB en was belangenbehartiging vanuit de KVO niet meer strikt noodzakelijk. In de tweede helft van de jaren negentig veranderde er veel. Na het aantreden van een interimbestuur groeide de behoefte aan vrouwen met bestuurskwaliteiten en kwam er een einde aan de automatische vertegenwoordiging van elk kringbestuur in het gewestelijk bestuur. Tussen 1999 en 2003 werkten het gewestelijke bestuur en de kringbesturen intensief aan een nieuwe bestuursstructuur waarbij samenwerking, ook met andere organisaties, en meer klantgericht werken voorop stonden.
In 2003 werd het 75-jarig jubileum gevierd, waarbij de nieuwe KVO-huisstijl, onder andere van het logo, werd gepresenteerd. Vanaf 2004 verscheen het nieuwe ledenblad KVO-NU.

Literatuur van en over de Katholieke Vrouwenorganisatie [van de NCB] of Boerinnenbond van de NCB kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Vrouwenorganisatie van de NCB zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Vrouwenorganisatie’ of 'Boerinnenbond" vindt u het bedoelde materiaal.