Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Electronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy

Archiefnummer: 1001
Archiefnaam: ELOY
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1902-1972

Plaatsingslijst (pdf, 619 kB) vernieuwd januari 2016

Toelichting Rubriekenlijst Sint Eloy (pdf, 13 kB)

Pater Fidentius (in pij) begeleidt een Lourdesbedevaart van de Bond St. Eloy, 1967

Ten geleide
Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Elektronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy (1902-1972)
De Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Elektronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy werd opgericht op 20 april 1902.

Samen met de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, de Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus en de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus fuseerde de bond op 1 januari 1972 tot Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond.

Literatuur van en over Sint Eloy kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Sint Eloy’ vindt u het bedoelde materiaal.