Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond

Archiefnummer: 979
Archiefnaam: NKVI
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1972-1979

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 6,2 MB) vernieuwd september 2018

Toelichting Rubriekenschema (pdf, 12 kB)

Affiche Industriebond NKV, z.j.

Ten geleide
Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond (1972-1979)
De Industriebond NKV is per 1 januari 1972 ontstaan uit een fusie van vier NKV-Industriebonden, namelijk: 1. Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Elektronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy opgericht op 20 april 1902;
2. Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, opgericht op 17 november 1907;
3. Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus, opgericht op 6 maart 1910;
4. Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus, opgericht op 17 december 1911.

De archieven bevonden zich vanaf de opheffing van de Industriebond NKV in 1981 tot het jaar 2000 in het Sociaal Historisch Centrum (SCH) te Limburg, gevestigd te Maastricht. In 2000 zijn bovengenoemde archieven overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen. Het archief van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (1907-1972), één van de rechtsvoorgangers van de Industriebond NKV blijft gedeponeerd in het Sociaal Historisch Centrum te Limburg.

Literatuur van en over de Industriebond NKV kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Industriebond NKV’ vindt u het bedoelde materiaal.