Lering en Leiding

Archiefnummer: 98
Archiefnaam: LEL
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1947-1964

Plaatsingslijst (pdf, 154 kB) aangevuld februari 2016

Omslag Lering en leiding, z.j.

Ten geleide

Lering en Leiding (1947-1964)
Lering en Leiding was een tijdschrift van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond in Nederland, later respectievelijk de Nederlandse Kath. Arbeidersbeweging en de Kath. Arbeidersbeweging (KAB), gewijd aan culturele en maatschappelijke vraagstukken. Het verscheen van 1926 tot 1963. Een wetenschappelijk verantwoord maandblad, instructieorgaan voor het brede kader van de KAB, doch wel makkelijk leesbaar.
Onnodige doublures, overbelasting van de lezerskring, financiële voordelen en het "geestelijk" rendement zijn de redenen waarom de kopij van het correspondentieblad van de geestelijke advisering, de diocesane Credo Pugno bladen en het blad voor de leden van de fabriekskernen geconcentreerd werd in Lering en Leiding. De Credo Pugno bladen bleven overigens wel bestaan. Het blad bevatte artikelen, berichten over plannen en daden van de KAB, kronieken en boekbesprekingen.

De redactie bestond uit directeur en leraren van het A.C. de Bruijn-instituut, een of meer leden van het verbondsbestuur c.q. van de culturele raad, redacteuren van de Credo Pugno bladen, dhr. Beumer, leider Cultuurdienst, Centrale Propagandadienst, redacteur correspondentieblad en kernenblad. Hoofdredacteuren waren A.A. Olierook tot 1953, daarna P. Pillen OFM.
Het redactiesecretariaat en de abonnementenadministratie waren gevestigd te Doorn op het A.C. de Bruijn-instituut.

Literatuur van en over het Lering en Leiding kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lering en Leiding’ vindt u het bedoelde materiaal.