Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht

Archiefnummer: 587
Archiefnaam: KVG
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1913-1975

In dit archief bevinden zich ook enige stukken van de voorgangers, nl. de diocesane RK Vrouwenbond in het aartsbisdom Utrecht en de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen.

Plaatsingslijst (pdf, 53 kB)


Ten geleide
Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht (1913-1975)
Het Katholiek Vrouwengilde in het aartsbisdom Utrecht, dat bestond uit de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel, had als voorgangers de diocesane RK Vrouwenbond in het aartsbisdom Utrecht en de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en (in ieder geval tot en met 1961) in het bisdom Groningen.
Het KVG-Utrecht was gevestigd te Utrecht en had zich ten doel gesteld de christelijke vrouw zowel ten aanzien van haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in het gezin, de kerk en de maatschappij bewust te maken. Getracht werd deze doelstelling te bereiken door:
a. het verstrekken van voorlichting en het geven van vorming aan de leden;
b. het verspreiden van geschriften en/of periodieken (o.a. Doorkijk, maandblad van het Katholiek Vrouwengilde);
c. het samenwerken met en toetreden tot katholieke en niet-katholieke organisaties, voorzover de katholieke beginselen zulks toelieten. Zo was het aangesloten bij de Wereldunie van Katholieke Vrouwenorganisaties en de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging;
d. alle andere wettige middelen, welke ter bevordering van het gestelde doel wenselijk dan wel noodzakelijk geacht konden worden.

Als lid van het Gilde kwamen in aanmerking alle meerderjarige vrouwen binnen het aartsbisdom Utrecht, ook niet-katholieke vrouwen, die om bijzondere redenen door een afdelingsbestuur met goedkeuring van de geestelijk adviseur van de afdeling voor het lidmaatschap werden voorgedragen.
Het KVG-aartsbisdom Utrecht, dat deel uitmaakte van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde, was onderverdeeld in 23 dekenaten en 123 afdelingen. Schematisch voorgesteld zag de opbouw er als volgt uit:
- lid
- wijkleidster
- afdelingsbestuur
- dekenate leidster
- algemeen diocesaan bestuur (bestaande uit het dagelijks bestuur en de dekenale leidsters).

Literatuur van en over het Katholiek Vrouwengilde, Utrecht kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografieën in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholiek Vrouwengilde’ vindt u het bedoelde materiaal. (Niet specifiek over KVG, aartsbisdom Utrecht).