Hentzen, J.P.W.J.

Archiefnummer: 911
Archiefnaam: HENT
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1913-1972

Plaatsingslijst (pdf, 230 kB) vernieuwd augustus 2018

J.P.W.J. Hentzen, pater Cassianus OFM (1882-1965)

Ten geleide
J.P.W.J. Hentzen (1882-1965) = Cassianus OFM
Jacobus Petrus Wilhelmus Joachim Hentzen werd op 8 juni 1882 geboren te Rotterdam. Hij volgde het gymnasium te Venray. In 1901 trad hij in bij de Franciscanen. In 1908 werd hij tot priester gewijd.  Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen in Leuven, waar hij in 1920 promoveerde op het proefschrift De vestiging van het Staatsmonopolie, 1795-1813, over de organisatie van het lager onderwijs. Als leraar aan het grootseminarie van zijn orde gaf hij les in welsprekendheid en sociologie. Van 1918 tot 1936 was hij zielzorger in Maastricht. In 1918 richtte hij de Limburgse RK Werkgeversvereniging op. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Belgische Katholieke Werkgeversvereniging in 1925. In de jaren tot 1920 speelde bij het vormgeven van werkgevers- en werknemersorganisaties de vraag: stands- of vakorganisatie? Hierover voerden pater Cassianus en mgr. Poels polemieken in de dagbladen. In 1920 besliste het Nederlandse episcopaat dat  de Algemene Kath. Werkgeversvereniging (AKWV) een standsorganisatie moest zijn als overkoepeling van de vakorganisaties. Na de tweede wereldoorlog was pater Cassianus betrokken bij de discussies over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO).

Cassianus Hentzen was lid van de Onderwijsraad vanaf 1927. In 1936 werd hij benoemd tot pastoor in Haarlem en in 1946 tot pastoor in Delft. In 1938 werd hij geestelijk adviseur van de Algemene Kath. Werkgeversvereniging. Tot 1953 was hij dit ook van het Kath. Verbond van Werkgeversvakverenigingen. Naast zijn jarenlange werk in de zielzorg had hij de energie voor wetenschappelijk werk en voor de toepassing van zijn daaruit gewonnen inzichten in de strijd over maatschappelijke kwesties.
Hentzen publiceerde De politieke geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland (5 delen, waarvan zijn proefschrift deel 1 vormde) en Commentaar op Quadragesimo Anno en daarnaast veel brochures en artikelen. Hij werd ook in katholieke vakbondskringen gewaardeerd om zijn sociaal gevoel. Hij overleed op13 december 1965 te Leiden.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Cassianus Hentzen kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie tot 1945 in KDC-knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.P.W.J. Hentzen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Hentzen, J.P.W.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.