Heuvel, N.H.L. van den (1907-1985)

Archiefnummer: 113
Archiefnaam: HEUV
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persooonsarchief
Datering:1930-1973

Zie ook het archief van het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond, afdeling Zuid

Plaatsingslijst (pdf, 84 kB)
N.H. L. van den Heuvel

Ten geleide
Nicolaas Henricus Ludovicus van den Heuvel (1907-1985)
Van den Heuvel werd geboren te Huybergen. Hij bezocht het Gymnasium Augustinianum der Paters Augustijnen te Eindhoven (eindexamen 1926) en legde het doctoraal examen in de rechten af aan de Rijksuniversiteit te Leiden (11 juni 1934). Hij promoveerde cum laude in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (21 juni 1946) na de verdediging van een proefschrift getiteld: De ambachtsgilden van ’s Hertogenbosch vóór 1629.

Van 1935 tot 1945 was hij te ’s Hertogenbosch gevestigd als advocaat en procureur. Tijdens de bezetting was hij naast advocaat en procureur ook leraar aan de Middelbare Technische School te ‘s Hertogenbosch (Staatshuishoudkunde en Staatsinrichting) en leraar aan de School voor Maatschappelijk Werk te Vught. (Publiek- en privaatrecht).
Hij werd in 1945 benoemd tot directeur van de Katholieke Middenstandsbond, bisdom ’s Hertogenbosch en was toegevoegd lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond te ’s-Gravenhage.
In 1946 werd hij lid van de Gemeenteraad te ’s Hertogenbosch, van 1946-1949 was hij secretaris van de KVP-raadsfractie; later werd hij voorzitter van de KVP-raadsfractie te ’s Hertogenbosch.
In de periode 1948-1971 was Van den Heuvel lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de KVP.
Hij vervulde in de Tweede Kamer de volgende functies:
Voorzitter van de vaste Commissie voor de Middenstand
Vice-voorzitter van de Vaste Commissie voor Deltazaken
Lid van de Vaste Commissie voor Justitie
Lid van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat
Lid van de vaste Commissie voor de Scheepvaart.
Hij was:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote
Officier in de Kroonorde van België.

Literatuur van en over N.H.L. van den Heuvel kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over N.H.L. van den Heuvel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Heuvel, N.H.L. van den’ vindt u het bedoelde materiaal.