Reynaerts, W.H.J.

Archiefnummer: 677
Archiefnaam: REYN
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1932) 1949-1987

Plaatsingslijst (pdf, 55 kB)

W.H.J. Reynaerts (1930-1986) in 1975

Ten geleide
Willem Hubert Joseph Reynaerts (1930-1986)
Wim Reynaerts studeerde in 1956 af als econoom en socioloog aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en werd stafmedewerker aan het A.C. de Bruijn Instituut van de Katholieke Arbeidersbeweging in Doorn en was tot 1974 actief in de Nederlandse Katholieke Vakbeweging, onder meer als hoofd van de sociaal-economische afdeling van de Katholieke bond van werknemers in de industriële bedrijven St Willibrordus in Den Haag en als adjunct-directeur van het wetenschappelijk planbureau van de NKV. Hij werd lid van het Centraal planbureau, overlegorganen van de drie vakcentrales, en plaatsvervangend lid van de SER. Hij bleef in al zijn functies vakbondsman in hart en nieren.

In 1971 werd hij lector in de sociologie van arbeid en bedrijfsleven aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Hij promoveerde in 1975 op het proefschrift Het investeringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid en werd op dezelfde dag benoemd tot gewoon hoogleraar in de organisatie van arbeid en bedrijfsleven. Later op zijn verzoek gewijzigd in de opdracht arbeidsverhoudingen, in aansluiting op het angelsaksische ‘industrial relations’. De subfaculteit sociale zekerheidswetenschap kwam mede door hem tot stand.

Hij was een autoriteit in de leer van de arbeidsverhoudingen, waarbij zijn grote ervaring vanuit de vakbeweging de achtergrond vormde. Hij was ook ‘vertrouwenscommissaris’ bij enkele grote bedrijven, waar zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de positie van de werknemers een grote rol speelde. In zijn omvangrijk wetenschappelijk werk is vooral het handboek Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk belangrijk. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoek van Arbeidsverhoudingen en redacteur van het Sociaal Maandblad Arbeid. Hij was een warme persoonlijkheid, met humor en stond met beide benen op de grond.
Als gevolg van een ernstige ziekte overleed hij al op 55-jarige leeftijd.
Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over W.H.J. Reynaerts kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.H.J. Reynaerts zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Reynaerts, W.H.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.