Veltman, J.

Archiefnummer: 280
Archiefnaam: VELT
Sector: Stands- en vakorganisaties 
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1893-1966

Het archief bevat, naast stukken betreffende Veltman's openbare leven, een groot aantal aantekeningen in diverse stadia van rijpheid, over de geschiedenis van de arbeidersbeweging en over Ariëns.
De tot dit archief behorende foto's zijn overgebracht naar de afdeling Categoriale Documentatie. De foto's zijn geplaatst onder de trefwoorden bedevaarten: Frankrijk-Lourdes (5 stuks); Zuilen (5); arbeidersbeweging (5); werkende jongeren (4); Veldman, Jos (3) en Schaik, J.G. van (1).

Plaatsingslijst (pdf, 50 kB)

Joeke Veltman, 1957

Ten geleide
Josephus Veltman (soms ook door hemzelf met een "d" gespeld) (1889-1971)
Begonnen als meubelmaker, was Veltman actief in het patronaatsleven, de gezellenvereniging en de katholieke arbeidersbeweging. Direct na de Eerste Wereldoorlog werd hij bestuurder van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond voor het district Arnhem-Doetinchem. Daarna werd hij secretaris van de Utrechtse bond. In 1930 ging hij over naar het landelijk verbond van de Roomsch Katholieke Werkliedenvereniging (RKWV), waar hij met de jeugdbeweging en de standsorganisaties belast werd. In die functie heeft hij de Jonge Werkman tot een nationale eenheid gemaakt. [Zie ook het KDC-archief van de Diocesane Bond 'De Jonge Werkman' bisdom 's-Hertogenbosch, nr. 141 van de Plaatsingslijst.]
In 1949 ging hij met pensioen.
Naast genoemde activiteiten was hij lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht. In de oorlog is hij een tijdlang gijzelaar geweest in Sint Michielsgestel. In 1945 werd hij tijdelijk burgemeester van zijn woonplaats Zuilen.
Als vrijgestelde van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de (katholieke) arbeidersbeweging in Nederland, waarbij hij al vroeg zeer betrokken was, hetgeen bijvoorbeeld ook blijkt uit de vele contacten, die hij met dr. A.M.A.J. Ariëns had.

Literatuur van en over Jos Veltman of Veldman kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Studiezaal KDC, Kast 10 (SK nr.29) : [Jos. Veltman], Gedenkboek ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den Diocesanen Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, 1893-1923, Diocesane Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, Utrecht, 1923.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J. Veltman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC. Zoek op Veldman, Jos

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Veldman, Jos’ vindt u het bedoelde materiaal.