Kuster, J.T.M.

Archiefnummer: 539
Archiefnaam: KUST
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1940-1981

Plaatsingslijst (pdf, 30 kB)


Ten geleide
J.Th.M. Kuster (1921-1983)
Kuster was bestuurslid van de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris, van de Voedingsbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond en de Voedingsbond van de Federatie Nederlandse Vakbeweging. Hij heeft zich van 1950 tot 1983 ingezet voor de belangenbehartiging van de werknemers in deze bonden. Hij overleed te Utrecht, kort na zijn uittreding.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over J.T.M. Kuster zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.