Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus

Het archief is overgebracht naar de Fraters van Tilburg. Wel bezit het KDC nog jaarverslagen met overzichten van cliënten en een groot aantal foto's.


Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1621-1980

Het KDC-archief van de Stichting Bibliotheek Le Sage ten Broek bevat ook stukken van Instituut Henricus.

Mgr. Diepen loopt langs een rij bewoners bij het bezoek ter gelegenheid van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van Blindeninstituut Henricus, 1934

Ten geleide
Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus (1621-1980)
Mejuffrouw Henriëtte de la Geneste (1800-1859) wilde in Grave een inrichting vestigen voor arme en verlaten jongens. Mgr. Joannes Zwijsen, bisschop van 's-Hertogenbosch, steunde haar plan en beloofde enige leden van de door hem opgerichte congregatie van fraters te Tilburg af te staan. Deze fraters zouden de leiding van de stichting op zich gaan nemen. Tijdens de bouw van het weeshuis werd besloten om de nieuwe stichting te Grave ook voor blinden toegankelijk te stellen, zodat er in Nederland weer een katholiek blindeninstituut zou zijn. Op 22 september 1859 namen vijf fraters hun intrek in het blindengesticht Sint Henricus, en op 27 september kwamen de eerste vijf blinden uit het Belgische blindeninstituut te Maaseik. Naast het onderwijs dat de blinden genoten waren er arbeidsmogelijkheden voor hen. Er kwamen werkplaatsen waar de blinden manden, vegers en borstels maakten.
Belangrijk voor het gehele leven van blinden in Nederland werd de brailledrukkerij van het instituut, waar brailletijdschriften, -boeken, -kerkboeken enz. gedrukt werden. Dit gebeurde onder meer voor de Le Sage ten Broek-bibliotheek, waar voor de blinden een uitgebreide boekenverzameling werd opgebouwd.

Door de grote toename van het aantal blinden moest er al snel na de stichting aan uitbreiding gedacht worden. Meerdere malen is het gebouw in Grave dan ook verbouwd en zijn er nieuwe stukken aangebouwd. Ook in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd er weer aan uitbreiding en modernisering gedacht. Uiteindelijk werd in 1961 na lang beraad besloten om niet in Grave maar in Nijmegen te gaan bouwen. De nieuwbouw te Nijmegen werd in 1966 in gebruik genomen. Door de terugloop van het aantal blinde kinderen en het feit dat steeds meer ouders hun visueel gehandicapte kind(eren) thuis gingen opvoeden, is er overleg gevoerd met het RK blindeninstituut voor meisjes De Wijnberg te Grave betreffende samenwerking. Na moeizame en langdurige besprekingen (1969-1982) kwam het in 1982 tot een fusie tussen Henricus en De Wijnberg. Begin 1983 vertrokken de visueel gehandicapten van Henricus vanuit Nijmegen naar Grave, de oude thuishaven. Het instituut draagt nu de naam Theofaan.

Literatuur van en over het Instituut [voor Visueel Gehandicapten] Henricus kunt u vinden in RUQuest.
Ook: 125 jaar katholieke zorg voor blinden en slechtzienden : 1859-1984 / J.C. Klein, 1984.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Blinden* Grave zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus’ vindt u het bedoelde materiaal.