Katholieke Verplegingsraad

Archiefnummer: 18
Archiefnaam: KVR
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1970

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)


Ten geleide

Katholieke Verplegingsraad (1946-1970)
De Katholieke Verplegingsraad is opgericht in 1955. Zij had tot taak het "up to date" houden van de voorzieningen voor rk verplegenden zowel in kwantitatief, als in kwalitatief opzicht.
Evenals voor de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen en de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor de behandeling en verpleging van geestelijk gestoorden, was het Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen (CBKZ) het uitvoerende orgaan voor de Verplegingsraad.

Literatuur van en over de Katholieke Verplegingsraad kunt u vinden in RUQuest.