Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind

Archiefnummer: 26
Archiefnaam: KSAK
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1953-1965

N.B. Het archief van de Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht bevat ook stukken m.b.t. de Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind.

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)


Ten geleide
Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind (1953-1965)
Op 28 juli 1953 werd, op verzoek van het Nederlandse episcopaat, door Herwonnen Levenskracht, de Katholieke Kinderuitzending in het bisdom Haarlem, het Ned. RK Huisvestingscomité en de Nationale Federatie "Het Wit-Gele Kruis" de Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind opgericht.
Het doel van de nieuwe Stichting was de belangenbehartiging van het astmatische kind en de bestrijding van astma door middel van het geven van voorlichting en financiële steun. De Stichting exploiteerde zelf de villa Willemijntje (in Huis ter Heide), waar 30 patiëntjes waren opgenomen.

In 1957 werden 21 kinderen opgenomen en 16 definitief ontslagen. In totaal verbleven er dat jaar 51 kinderen, waarmee het centrum volledig was bezet. Het aantal verpleegdagen was 11.063, alsmede 1799 in pleeggezinnen. Geneesheer-directeur was toen N.J. Aarts. Omdat er een wachtlijst was werd gestreefd naar uitbreiding. Hiervoor werd het Dr. Van de Meerendonck-astmafonds opgericht.
In 1964 richtte de Stichting samen met de vier bovengenoemde organisaties de Stichting Katholiek Astma Centrum op. In datzelfde jaar werd het astmacentrum in de villa Willemijntje opgeheven en een overeenkomst gesloten met het Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven.

Het Kath. Astma Centrum heeft samen met de Stichting Astmabestrijding en de Ned. Astmavereniging de Ned. Astma Stichting opgericht, die fungeerde als een overkoepelend orgaan voor de 3 participerende stichtingen.

Literatuur van en over de Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind kunt u vinden in RUQuest.