Stichting Cupertino

Archiefnummer: 1207
Archiefnaam: CUPE
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief

Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

De H. Jozef van Copertino (1603-1663)


Ten geleide
Stichting Cupertino (z.j.)
In 1946 werd de Vereniging Cupertino opgericht met als doel de nazorg na het Buitengewoon Onderwijs. De naam komt van de Heilige Jozef uit Copertino (It.) uit de 17e eeuw die aan epilepsie leed en patroonheilige werd van verstandelijk gehandicapten en moeilijk lerende kinderen. Omdat hij zich in religieuze extase van de grond zou hebben verheven is hij ook patroonheilige van luchtreizigers en piloten. Cupertino, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ontwikkelde zich tot landelijke vereniging van sociaal-pedagogische diensten en gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Als gevolg van samenwerking met soortgelijke protestants-christelijke en neutrale organisaties in de Federatie SPZ en het ontstaan van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland veranderde in de jaren 1980 de doelstelling van Cupertino. De aandacht verschoof naar levensbeschouwing en ethiek in de gehandicaptenzorg. Er werden cursussen georganiseerd, vier maal per jaar verscheen, naast andere publikaties, het Cupertino Bulletin en er werden jaarlijkse congressen gehouden. Van 1967 tot 1995 werden vakantiereizen georganiseerd voor de doelgroep.

In 1985 werd Cupertino onderdeel van de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk, later Actioma, gevestigd in ‘s- Hertogenbosch. [Zie het KDC-archief van Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek] In 1998 werd de Vereniging omgevormd tot de christelijk geïnspireerde Stichting Cupertino voor mensen met een verstandelijke handicap en hun familie. Van 2003 tot 2007 werd samengewerkt met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders en vanaf 2015 werd de samenwerking structureel en veranderde de naam in Stichting Fonds Cupertino.
Bron: Website Reliëf/geschiedenis-cupertino

Literatuur van en over de Stichting Cupertino of Actioma, Instituut voor activering, innovatie en onderzoek kunt u vinden in RUQuest. Zoek ook op Cupertino Bulletin

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Cupertino’ vindt u het bedoelde materiaal.