Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek

Archiefnummer: 1202
Archiefnaam: ACTI
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1942-2007

Zie ook het archief van de Stichting Cupertino

Plaatsingslijst (pdf, 387 kB)

Ten geleide
Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek (1942-2007)
In 1944 werd door mgr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, een adviescommissie ingesteld die zich bezighield met de sociaal-charitatieve zorg in de toekomst. Dit om voorbereid te zijn op de te verwachten wettelijke regelingen. Het eindrapport van deze commissie vatte de adviezen op het gebied van beginselen, beleid en organisatie van de katholieke charitas samen. Een en ander resulteerde in zogenaamde Sociaal-Charitatieve Centra op parochieel niveau en interparochiële en diocesane centra met een landelijk centrum als overkoepelend orgaan. In 1950 werd het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum opgericht, gevestigd te ’s Hertogenbosch. De voornaamste taak van dit Centrum was het begeleiden van vrijwilligers. Vanaf 1955 werden de sociaal-charitatieve centra door het Rijk gesubsidieerd.

Eind jaren vijftig kwam er een ontwikkeling op gang van charitatief naar maatschappelijk werk in zowel lokale als regionale organen. De naam veranderde in 1969 in Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening en er werd gediscussieerd over de levensbeschouwelijke grondslag van het maatschappelijk werk. In de jaren zeventig veranderde de naam opnieuw, nu in Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

De overgang van maatschappelijke dienstverlening naar activering ging gepaard met een democratiseringsproces dat van de oorspronkelijke stichtingsvorm tot een vereniging zou leiden. In 1982 werd de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk opgericht (KLVMA). Deze zette zich in voor de positie en deskundigheids-bevordering van het maatschappelijk activeringswerk.

De jaren negentig lieten grote verschuivingen zien. In 1992 vestigde de KLVMA een bijzondere leerstoel aan de Katholieke Theologische Universteit te Utrecht. Vanaf 1993 liepen de contacten van de KLVMA met de overheid niet meer rechtstreeks maar via de Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Activeringswerk. Het relatieve aandeel aan het gesubsidieerde werk nam af. De leden van de vereniging kwamen losser van elkaar te staan door reorganisaties en samensmelting met provinciale instellingen. In 1995 werd de vereniging omgezet in de stichting KLVMA, instituut voor onderzoek, ontwikkeling en advies inzake maatschappelijke activering.

Toen de subsidie nog verder terugliep werd het Instituut omgezet in een projectorganisatie: Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek. Het zwaartepunt kwam meer op onderzoek en ontwikkelingswerk te liggen. Als vestigingsplaats werd ‘s Hertogenbosch verlaten voor twee nieuwe locaties: Tilburg en Rotterdam.
Website Actioma

Literatuur van en over Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Actioma’ vindt u het bedoelde materiaal.